Bohater wrócił do domu

bohater-wrocil-do-domu

W wyniku zamachu na Polskich żołnierzy w Afganistanie w lutym bieżącego roku, jeden z nich został poważnie ranny. Po powrocie do kraju i przebyciu szeregu operacji, pochodzący z Bydgoszczy plutonowy Krystian Zaręba przechodzi obecnie rehabilitację, w którym główny czynnik odbywa fizjoterapia. Miasto Bydgoszcz, postanowiło opłacić prywatnego fizjoterapeutę, który odwiedza pana Krystiana w jego domu. Rzecznik prezydenta miasta powiedział, że obywatele są wdzięczni naszemu dzielnemu żołnierzowi, który odniósł rany służąc ojczyźnie, i że na pewno nie zostanie on zapomniany ani zostawiony samemu sobie.

Polska uczestniczy w misji w Afganistanie od 2002 roku, kiedy to wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego, realizując zapisy punku 5. Traktatu Waszyngtońskiego wsparły Stany Zjednoczone w ich walce z talibami. Działając z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych, przejęły na siebie ciężar administracji i odbudowy tego zniszczonego wojną kraju.